Term Archives: RO UREĐAJI

Farmacqua plus: Premium uređaj na svjetskom tržištu

Farmacqua Plus je premium uređaj jedan od najboljih na svjetskom tržištu kada je tretiranje vode u pitanju. U sebi sadrži kombinaciju reverzne osmoze i ozon generatora koji služi za dobivanje visokokvalitetne alkalne vode do 9,8 pH vrijednosti. \r\n\r\nOPIS RADA UREĐAJA\r\n\r\n Korištenje tehnologije reverzne osmoze može se ukloniti 99,99% nečistoća koje se nalaze u vodi i pružiti savršeno čistu vodu. Samo ova kombinacija tehnologija može osigurati apsolutnu čistoću i najvišu kvalitetu čiste vode. Postoje različite vrste tretmana koji mogu biti višestruko povezani kako bi se osigurala veća učinkovitost i rezultati, ali jedini bitan faktor ostaju fizikalno-kemijske i mikrobiološke karakteristike koje čine razliku u kvaliteti vode kako bi se ona mogla smatrati pročišćenom vodom.\r\n\r\nTretmanom obrnute osmoze moguće je ukloniti 99,9% organskih tvari (uključujući mikroorganizame) i više od 90% anorganskih tvari, a ukoliko se doda ozon kao dezinficijent voda ima biocidni učinak.\r\n\r\n\r\n\r\nOSMOZA\r\n\r\nOsmoza je prirodni proces koji kontrolira razmjenu tekućina. Kada se dvije otopine s različitom koncentracijom soli odvoje polupropusnom membranom koja dopušta samo prolaz otapala i otopljenih  tvari ali ne i  neotopljenih tvari,  razrjeđenija otopina prolazi kroz membranu i razrjeđuje onu koja je više koncentrirana.\r\n\r\nObrnuti prirodni proces osmoze može se primijeniti s više pritiska na osmotski tlak iz vodovodne mreže, i na taj način omogućiti prolaz kroz polupropusne membrane čistoj vodi (H2O), bez otopljenih tvari, čime se, kako rezultat, dobiva čista voda bez gotovo ikakvog rastvora.\r\n\r\nTRETIRANJE OZONOM\r\n\r\nOzon je antimikrobno sredstvo, ima visoku reaktivnost, prodornost i utječe na spontano raspadanje netoksičnih produkata koji se koristi kao dezinfekcijsko sredstvo mikrobioloških tvari pri relativno niskim koncentracijama i kratkom vremenskom kontaktu koje je dovoljno za inaktivaciju bakterija, plijesni, gljivica, parazita i virusa. Antimikrobni učinak ozona bori se protiv gram pozitivnih i gram negativnih bakterija. Ozon oksidira stanične zidove i citoplazmatske membrane bakterija na najučinkovitiji način, bolje i od klora i njegovih derivata. Na ovaj način dobiva se visoko alkalna voda čija je pH vrijednost do 9,8.\r\n\r\n

\r\n\r\n

Ecosoft RObust sistem reverzne osmoze s buster pumpom

Proces reverzne osmoze je jedna od najnaprednijih tehnologija prečišćavanja vode. Filtracija reverznom osmozom vrši se na polupropusnoj membranama koje su slične strukture i osobina živih ćelija. Pore RO membrana su veličina 0,0001 mikrometar, što je 200 puta manje od veličine virusa ili 4000 puta manje od veličine bakterija, a filtracija se odvija na nivou molekula. Ovo omogućava da se iz vode ukloni 95 do 99% nečistoća, uključujući viruse, nitrate, teške metale, pesticide, otrove, tvrdoću, itd.\r\n\r\nECOSOFT Robust sistem reverzne osmoze proizvodi prečišćenu vodu za laboratorije, kuhinje, kafe aparate, ledomate, praonice, zalijevanje, akvarije i slično.\r\n\r\nECOSOFT Robust sistem radi potpuno automatski. Opremljen je buster pumpom koja se uključuje preko presostata visokog pritiska kada je voda potrebna potrošaču, te potpuno isključuje preko presostata niskog pritiska ako je pritisak vode napajanja pao ispod 0,4 bar, kako ne bi došlo do kvara pumpe.\r\n\r\nDva manometra na prednjem panelu pokazuju pritisak u sistemu, što omogućava dijagnostiku potencijalnih problema.\r\n\r\nECOSOFT Robust sistem postiže navedene parametre ako je napojna voda kvaliteta pitke vode, sa sadržajem hlora ispod 0,5 mg/l. Ako se koristi sirova površinska ili bunarska voda, preporučuje se detaljna analiza i po potrebi odgovarajući predtretman.\r\n\r\n\r\n\r\nŠta je u paketu:\r\n\r\n1. Metalni filtersko kućište sa buster pumpom, solenoidnim ventilom i manometrima,\r\n2. Polipropilenski sediment filter 5 mikrona 10“ – uklanja sedimentne čestice \r\n3. Filter sa aktivnim ugljenom za uklanjanje hlora, mirisa i ukusa vode, produžava vijek membrane.\r\n4. Membrane reverzne osmoze od TFC, propusnosti 0,0001 mikron – 3 komada\r\n5. Karbon blok filter za finalnu filtraciju – uklanja moguće okuse i mirise iz spremnika.\r\n6. Fitinzi i alati za montažu – napojni adapter, drenažna ogrlica, slavina za permeat, odvojni ventil, ključevi za otvaranje filtera i membrana, fleksibilne cijevi za primjenu u prehrani.\r\n7. Slavina sa dugim grlom, pogodna za ugradnju na sudoper.\r\n\r\nOpcionalne komponente sistema: \r\n– Filter za mineralizaciju vode,\r\n– Uređaj za ultravioletnu sterilizaciju vode\r\n– Tlačni tank permeata\r\n– Monitor elektro provodljivosti vode\r\n\r\n 

RO5: Uređaj za domaćinstva – savršeno rješenje za pitku vodu

Basis RO 5 je sistem za filtriranje sa RO (REVERZNOM OSMOZOM). Ugrađuje se na dovod hladne vode unutar kuhinjskog elementa i tretira vodu kroz 5 stupnjeva filtracije. Predstavlja nezaustavljivu prepreku za sva moguća onečišćenja koja se mogu naći u vodi, a prvenstveno za kamenac, klor, teške metale, organska jedinjenja, zamućenja, bakterije i viruse. Pravilnom primjenom, membrana će ukloniti sve mikroorganizme iz vode sa slavine. Radni tlak je min. 2,45 bara, i predviđen je za vodovodnu mrežu.\r\n\r\nOPIS RADA FILTERA\r\n\r\nPrincip rada se zasniva na reverznoj ili obrnutoj osmozi, koja se smatra jednim od najvećih tehnoloških dostignuća 20-tog stoljeća. Uređaj ima 5 stupnjeva filtracije, i bez obzira na kvalitetu ulazne vode, korisnik ima čistu i zdravu vodu u svakom trenutku.\r\n

  \r\n

 1. Stupanj – Zaustavlja čestice veće od 5 mikrona;
 2. \r\n

 3. Stupanj – Zaustavlja klor i sve spojeve klora;
 4. \r\n

 5. Stupanj – Zaustavlja čestice veće od 1 mikrona;
 6. \r\n

 7. Stupanj –  Reverzna osmoza;
 8. \r\n

 9. Stupanj –  «In line» završni filter-  koji poboljšava okus vode
 10. \r\n

\r\n\r\n\r\nOsmoza je prirodni princip koji se odvija u svakoj stanici, a omogućuje je  polupropusna membrana. Kroz polupropusnu membranu prolazi samo voda. Iz otopine manje koncentracije prelazi u otopinu veće koncentracije do uspostavljanja ravnoteže.\r\n\r\nKod reverzibilne ili obrnute osmoze prolaz vode kroz polupropusnu membranu odvija se u suprotnom smjeru, dakle iz otopine veće koncentracije u otopinu manje koncentracije. Da bi taj proces bio moguć, potrebno je djelovanje povišenog tlaka u cilju dobivanja čiste vode. Na ovaj način može se iz gotovo svake vode dobiti čista, pitka voda.\r\n\r\nPore na membrani su veličine 0,0001 mikron zahvaljujući čemu kroz njih ne mogu proći eventualna onečišćenja pošto su višestruko veća od pore membrane.\r\n\r\nProces pročišćavanja je dakle potpuno prirodan, a diktira ga isključivo velika čestica i njihova mogućnost prolaska kroz poru na membrani, odnosno, preusmjeravanjem prevelikih čestica u kanalizacijski odvod. U vodu se prilikom počišćivanja ne dodaju nikakva kemijska sredstva.\r\n\r\nŠto je obrnuta osmoza i za što se koristi?\r\n\r\nObrnuta (reverzna) osmoza, također poznata i kao hiperfiltracija je najsavršeniji proces filtracije uopće. Ovaj proces omogućuje odstranjivanje najsitnijih čestica iz vode.\r\n\r\nObrnuta osmoza se koristi za pročišćavanje vode i odstranjivanje anorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, okusa i ostalih svojstava vode. Tako dobivamo najkvalitetniju vodu koja zadovoljava i najzahtjevnije specifikacije koje postoje.\r\n\r\nKoji su počeci obrnute osmoze?\r\n\r\nGodine 1962. Vlada Sjedinjenih Država osniva prvi pogon obrnute osmoze koji proizvodi 1.000 galona čiste vode dnevno. Danas, postoji više od 3000 velikih pogona obrnute osmoze za pročišćavanje, a svaka od njih proizvodi više od milijun galona pitke vode svakog dana. 1991. vojska Sjedinjenih Država kupuje 8.000 velikih membrana za pročišćavanje vode za svoje mobilne trupe u Pustinjskoj oluji. Godine 1993. Vlada SAD-a kupuje još 6.300 velikih membrana za pročišćavanje plavne vode na teritoriji Srednjeg Zapada u SAD.\r\n\r\nPitanje: Što je  sustav Obrnute osmoze za kućanstvo?\r\n\r\nRO sustav je sustav pitke vode za kućanstva koji koristi princip obrnute osmoze kako bi uklonio 95-99% mineralnih i kemijskih kontaminanata  koji se nalaze u vodi sa slavine. Ovi proizvodi pružaju vam kvalitetnu  vodu  uz praktičnu primjenu sa slavine postavljene na vašem sudoperu.\r\n\r\nPo čemu se razlikuje Obrnuta osmoza od običnog  filtera za vodu?\r\n\r\nKako bi se odvojile čestice nečistoća i sedimenta iz vode, obični filtri za vodu koriste mreže. Obrnuta osmoza koristi polupropusnu membranu koja otklanja ne samo čestice već i veoma visok postotak rastvorenih zaprljanja iz vode sa slavine, molekulu po molekulu.\r\n\r\nŠto je membrana i kako funkcionira?\r\n\r\nMembrana se sastoji od nekoliko tankih slojeva ili traka tanke opne koji su zajedno prešani i uvaljani u spiralu oko konfiguracije plastične cijevi ( Također je poznata kao kompozitna tanka prevlaka ili TFC membrana). Materijal membrane je polu-propusan, a ona omogućava da molekule vode prođu kroz nju dok djeluje kao prepreka za otopljene tvari (npr. Mineralna kemijska zaprljanja). Kada voda prolazi kroz membranu, molekule prodiru u membranu, vršeći svoju funkciju oko spirale prikupljajući čestice vode u centar cijevi. Preostali kontaminanti se koncentriraju i ispiraju s površine membrane u odvod.\r\n\r\nMožete li pojasniti Osmozu?\r\n\r\nPretpostavimo da je membrana polupropusna, te da dozvoljava prolaz vode kroz nju, dok ne dopušta prolazak za otopljene soli. Postavite membranu između dva odjeljka u spremnik. Zatim postavite otopinu soli u jednoj polovici spremnika i čistu vodu u drugu polovicu. Sada temeljno znanstveno načelo dolazi do izražaja. Dakle, dvije tekućine s različitom koncentracijom će pokušati doći do ravnoteže u istom sustavu (tj. ista koncentracija kontaminanata) sa obje strane membrane. Jedini način za to je da čista voda prođe kroz membranu na stranu gdje se nalazi slana voda u pokušaju postizanja ravnoteže. Taj proces naziva se osmoza.\r\n\r\nŠto je stvarni proces  RO Sustava za kućanstvo?\r\n\r\nVoda iz slavine prvo prolazi kroz Filter (1) od 5 mikrona kako bi se uklonile nečistoće, hrđa i ostali sedimenti. Voda tada prolazi kroz karbon-blok FILTER [2] koji uklanja do 98% klora i organskih kemikalija. Sljedeći stadij procesa je FILTER [3], 1 mikronski sedimentni filter ili blokirajući ugljični filter za filtriranje više kemijskih spojeva i otopina. [4] Membrana obrnute osmoze (TFC), koja  odvaja 95-99% otopljenih zaprljanja iz molekule vode.  Kontaminanti se zatim izbacuju kroz odvod. Slijedeća faza procesa  RO SUSTAVA je mali ugljeni filtar [5] koji uklanja preostale tragove kemikalija, okusa i mirisa.\r\n\r\nVoda nastala u procesu obrnute osmoze se odlaže u spremnik zapremine od 3,2 galona [6]. Unutar spremnika se nalazi gumena dijafragma u obliku balona, sa zračnim potiskom  od 0,55- 0,69 bari. Kako se spremnik puni, tlak zraka se povećava i potiskuje vodu van kad je slavina otvorena. Zadnji element sustava  serije je ulaštena kromirana slavina [7]. Instalira se na kuhinjskom radnom stolu ili sudoperu. U pitanju je ventil s dvostrukim djelovanjem koji služi za prekidanje protoka (napunite čašu, držite ručku ka dolje) ili kontinuiranog protoka vode (napuniti posudu za kavu, podignite ručicu gore).\r\n\r\nHoće li Reverzna osmoza ukloniti natrij iz vode?\r\n\r\nDA! Reverzna osmoza je prvobitno bila osmišljena da preradi morsku vodu u pitku za američku mornaricu. Idealna je za sve one koji se nalaze na dijeti s niskim postotkom natrija.\r\n\r\nDa li Obrnuta osmoza uklanja bakterije Kriptosporodijuma?\r\n\r\nDA!  Membrana Obrnuta osmoze ima pore znatno manje od veličine bakterije i virusa, pirogenih ili kriptosporodijum parazita.  Pravilnom primjenom, membrana će ukloniti sve mikroorganizme iz vode sa slavine i proizvesti sterilno čistu vodu.\r\n\r\nKakvog je okusa pitka voda dobivena ovim procesom?\r\n\r\nOkus  vode ovisi izvorno o količini zaprljanja vode iz slavine. Ako se ukloni 95% otopljenih minerala i kemikalija, voda Obrnute osmoze može imati okus destilirane vode (bez minerala), flaširane vode (nizak postotak minerala), odnosno prirodne izvorske vode (umjeren sadržaj minerala).\r\n\r\nKako će vode iz ovog uređaja utjecati na miješana pića? \r\n\r\nBudući da reverzna osmoza otklanja nevidljiva zaprljanja koji kvare aromu, time omogućuje prirodni okus vašeg pića da dođe do izražaja. Moći ćete koristiti manje kave i istovremeno imati punu aromu. Koncentrirana pića kao što je sok od naranče će imati pikantniji, osebujan okus. Vjerojatno ćete konzumirati i više vode, budući da je mnogi ljudi piju sa sodom, instant-sokovima, koncentriranim sokovima, pivom, te kao alternativu za vodu lošeg okusa iz slavine. Također,  eliminira većinu kalcija koji nastaje na kapalici aparata za spravljanje kave, te time nema potrebe za čestim čišćenjem. Više nećete naći bijelu skramu na unutrašnjosti posuđa kojeg ćete koristiti za prokuhavanje vode.\r\n\r\nZar ljudima nisu neophodni minerali koji budu uklonjeni iz vode?\r\n\r\nVećinu minerala koje unosimo, unosimo ih iz hrane koju jedemo. Samo vrlo mali postotak dolazi iz vode koju pijemo.\r\n\r\nGdje se instalira  sustav za pitku vodu?\r\n\r\nSustav se obično instalira ispod sudopera.\r\n\r\nMože li se sustav firme Adepto Company spojiti na dodatnu slavinu?\r\n\r\nPotreban je T-razvodnik 1 / 4 cola i cijevi da bi se voda dovela  do hladnjaka ili dodatne slavine ne duže od 3 metra.\r\n\r\nKoji faktori utječu na količinu i kvalitetu proizvedene vode?\r\n\r\nPostoje četiri glavne varijable koje bi trebalo uzeti u obzir:\r\n

  \r\n

 1. TLAK. Što je veći tlak vode, bolja je i kvaliteta i količina proizvedene vode. Vodeni tlak od 4,14  bari je idealan. Tamo gdje nije dovoljan postojeći tlak ovi uređaju mogu da  sadrže pumpu koja  može osigurati dobar tlak vode.
 2. \r\n

 3. TEMPERATURA. 24,5  stepeni C  je idealna temperatura vode za Obrnutu osmozu. Voda s temperaturom od 5 * C će za pola usporiti proizvodnju RO vode u usporedbi s temperaturom vode od 24,5 *. Maksimalna preporučena temperatura vode je 29,5 * C.
 4. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. UKUPNE OTOPLJENE TVARI (TDS). Što je veća količina minerala otopljenih u vodi, manja je količina proizvedene vode. Visoka razina UKUPNIH OTOPLJENIH TVARI može biti prevladana uz pojačani tlak vode.
 2. \r\n

 3.  Membrane. Različite membrane imaju različite karakteristike. Neke proizvode više vode od drugih, neke imaju bolja svojstva pri uklanjanju zaprljanja, neke su otpornije na kemijsko djelovanje što rezultira dužim vijekom trajanja. Adepto company sustavi sadrže TW30-1812-80 Thin Film Composite (TFC-tanka kompozitna opna) membranu koja  ima najbolje od navedenih karakteristika i smatra se za jednu od najboljih membrana na svijetu.
 4. \r\n

\r\nKoliko vode sustav tvrtke Adepto Company proizvodi?\r\n\r\nU idealnim uvjetima, procjenjuje se da TW30-1812-80 TFC membrana proizvodi 300\r\n\r\nlitara vode po jednom danu ( 80 gpd na 5,5 ~ 6,8 bar ). U prosječnim uvjetima, potrošač može očekivati 100-150 litara proizvedene vode dnevno. Ali to je još uvijek puno vode za prosječno kućanstvo koje je koristi za piće i kuhanje.\r\n\r\nMože li se količina proizvedene vode povećati?\r\n

  \r\n

 1. Postoji nekoliko načina:
 2. \r\n

 3. Tijekom noći, napunite bokal  vodom iz spremnika. Što brže praznite spremnik ubrzava se proizvodnja vode. Do jutra spremnik će biti napunjen svježom vodom.
 4. \r\n

 5. Može se dodati druga membrana. Dodatna membrana je potrebna kako bi se udvostručio kapacitet Adepto Company sustava.
 6. \r\n

\r\nKoja je garancija sustava Adepto Company?\r\n\r\nAdepto Company sustav (bez filtera) ima garanciju jednu godinu  za materijal i izradu. Svi neispravni dijelovi će biti besplatno zamijenjeni unutar prve godine. Membrana ima procijenjeno jednogodišnje jamstvo.\r\n\r\nKakav je raspored za održavanje Adepto Company sustava?\r\n\r\nTri pred-filtar uloška bi trebalo mijenjati svakih 6 mjeseci. Prvi je 5 mikrona sedimentni uložak. Drugi je ugljikov uložak. Treći filtar je 1 mikronski  sedimentni filtar. (neki sustavi sadrže ugljeni filtar.) Ako ne promijenite uložak svakih 6 mjeseci postoji mogućnost da klor uništi membranu.\r\n\r\nKada bi trebalo mijenjati membranu?\r\n\r\nJedan od pokazatelja je postupno smanjenje proizvodnje vode uzrokovane raslojavanjem minerala i soli na površini membrane. Drugi je postupno pogoršanje kvalitete vode koja se proizvodi. Možete primijetiti drugačiji okus ili više bijele skrame u posudi ili u vodi koja se kuhala. To bi moglo značiti da  membrana obrnute osmoze  zahtijeva zamjenu.\r\n\r\nKoja zaprljanja uklanja Obrnuta osmoza?\r\n\r\nAdepto Company sustav sadrži kvalitetan filtar ugljika koji će ukloniti više od 98% organskih kemikalija iz vode. To uključuje THMs (kloroform), DBCP, lindan, TCEs (Trikloretilen), PCEs (tetrachloroethylene), ugljik tetraklorid klor, a osim ovih organskih kemikalija, u nastavku slijedi djelomični popis drugih zagađivača koje uklanja Re 1812-80 TFC membrana. \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Element uklanja u % Element  uklanja u %
Barium 97% Kalij 92%
Bikarbonat 94% Radij 97%
Kadmij 97% Selen 97%
Kalcij 97% Silikat 96%
Kromat 92% Srebro 85%
Bakar 97% Natrij 92%
Deterdžent 97% Stroncij 97%
Fluorid 90% Sulfat 97%
Olovo 97% PCBs 97%
Magnezij 97% Insekticidi 97%
Nikl 97% Herbicidi 97%
Ukupno krute tvari 95%

\r\nNAPOMENA: Nakon tretiranja vode putem obrnute osmoze pored standardnih elemenata koje jedan aparat mora posjedovati možemo ugraditi i posebno kalibrirane mineralizatore koji imaju za cilj da vodi osiguraju medicinski idealan balans minerala neophodnih za normalno funkcioniranje organizma.\r\n

Ako imate bilo koje pitanje u svezi naših sustava obrnute osmoza, slobodno nas kontaktirajte.

RO samostojeći uređaj Business – F 2002: Idealno rješenje za vaš ured

\r\n

NOBEL F-2002 BUSINESS

\r\n

\r\n

\r\nOsnovni princip rada uređaja NOBEL F-2002 BUSINESS temelji se na procesima mehaničkog pročišćavanja vode metodom obrnute osmoze (RO). Tako se dobiva visokokvalitetna voda koja zadovoljava i najzahtjevnije specifikacije za piće i kuhanje. Uređaj hladi vodu do 5°C i zagrijava do 98°C.\r\n\r\nIdealan za poslovne prostore.\r\n\r\nMaksimalna količina filtriranja vode iznosi oko 120 l u 24 sata.\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Napominjemo da je Adepto Company generalni distributer za originalne NOBEL sisteme za filtriranje vode renomiranog britansko-američkog brenda Nobel Water Systems, kao i ekskluzivni distributer za sisteme za tretiranje vode najpoznatijeg svjetskog proizvođača Ecowater Systems iz SAD-a.  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\nOPIS RADA UREĐAJA\r\n\r\nNOBEL 2002 BUSINESS pročišćava vodu kroz pet stupnjeva:\r\n

  \r\n

 • Prvi predfilter – sedimentni polipropilenski filter (5 mikrona) odstranjuje hrđu, blato, pijesak i druge čestice topive u vodi veće od 5 mikrona.
 • \r\n

 • Drugi predfilter – aktivni ugljen prešan u bloku apsorbira klor i spojeve klora, pesticide, herbicide, trihalometane (kancerogene supstance) i druge organske i anorganske spojeve.
 • \r\n

 • Treći predfilter – sedimentni polipropilenski filter (5 mikrona) uklanja zaostale sedimentne čestice veće od 5 mikrona.
 • \r\n

 • Glavni filter – polupropusna osmotska membrana (0,0001 mikron) pod utjecajem tlaka čisti vodu od spojeva soli teških metala, virusa, bakterija i ostalih čestica većih od 0,0001 mikron.
 • \r\n

 • Završni filter – postkarbonski filter, ima ulogu završnog pročišćavanja vode i poboljšanja njenog okusa.
 • \r\n

\r\n\r\n


\r\n\r\nUređaj posjeduje tri rezervoara:\r\n

  \r\n

 • Veliki rezervoar za vodu sobne temperature zapremnine 8 l s indikatorom nivoa vode
 • \r\n

 • Rezervoar hladne vode zapremnine 3 l s mogućnošću hlađenja do 5°C
 • \r\n

 • Rezervoar vruće vode zapremnine 2 l od nehrđajućeg čelika s mogućnošću zagrijavanja do 98°C
 • \r\n

\r\nJednostavni prekidači na dodir za biranje: normalna/vruća/hladna voda.\r\n\r\n