Omekšivač za vodu u industriji – AQUASOFT WS1 TWIN

Kategorije:ASORTIMAN, OMEKŠIVAČI

Duplex modeli omekšivača su potrebni na mjestima gdje je u procesu omekšana voda potrebna 24 sata dnevno, bez prekida. To su u stvari dva uređaja paralelno povezana, od kojih je jedan u radu dok se drugi za to vrijeme regenerira. Kada se radni uređaj zasiti automatika prebacuje u radnu fazu drugi već regeneriran uređaj.

Ovakvim rasporedom postiže se da je jedan uređaj uvijek spreman za rad.

Kod duplex modela uređaji su međusobno povezani tako da su za montažu potrebni samo ulazni i izlazni priključci. 

Duplex modeli se svrstavaju u klasu najpouzdanijih uređaja za omekšavanje vode. Podešavaju se u skladu sa zahtjevom koji zavisi od tvrdoće vode na lokaciji, zahtijevanog protoka, odabira adekvatnog ciklusnog kapaciteta, same namijene omekšane vode, pozicije za ugradnju itd..

Duplex modeli se mogu koristiti za najrazličitije namijene, bilo da je u pitanju kućno omekšavanje vode ili industrijska kemijska priprema vode. 

Postavljaju se na glavnu dovodnu cijev, i imaju potpuno automatski način rada. 

Osnovne karakteristike omekšivača Aquasoft:

  • Sve komponente omekšivača su evropskog i američkog porijekla, CE i NSF certificirane,
  • Ionska masa Lewatit, prehrambene kvalitete,
  • Najviša svjetska klasa u ekonomičnosti sa stanovišta utroška soli, energije i vode,
  • Izlazna tvrdoća vode < 0.1 ˚dH
  • Automatski rad, elektronski, programabilan
  • Volumno upravljanje
  • Radna temperatura 4 – 43˚C
  • Protoci od 1 – 20 m3/h