In-line post carbon

Inline – aktivni karbonski uložak\r\n\r\nPrednosti aktivnog ugljena:\r\n

    \r\n

  • Ima sposobnost apsorbiranja kemijskih zagađivača aktivnim ugljikom
  • \r\n

  • Uklanja plinove i isparenja, poboljšava okus i miris vode
  • \r\n

  • Sadrži porozni aktivni ugljen. Struktura zrna rezultira vrlo brzom apsorpcijom zagađivača čak i pri visokom protoku vode.
  • \r\n

\r\nUglavnom se koristi u molekularnim filtrima. Zamjena svakih šest mjeseci (ovisno o razini potrošnje vode i stupnju onečišćenja).\r\n\r\n